Maximus Dance

Ana Aleksić

Plesni pedagog

Od 2014. godine je član američke Nacionalne organizacije za obrazovanje u igri (NDEO), pri kojoj ima završene kurseve iz anatomije, istorije igre, pedagogije u igri, kreativnog plesa u detinjstvu, kao i druge kurseve iz oblasti igre i pedagogije u igri. Ima dugogodišnje iskustvo u davanju časova osnova baleta i časova savremene igre deci, mladima i odraslima. U okviru pozorišta Maximus art održala je brojne radionice, od kojih se mogu izdvojiti: „Telo Prostor Vreme” i „Od tela do lika”, kao i „Kreativni ples u ranom detinjstvu” u beogradskim vrtićima. Ima umetničko iskustvo u oblasti igre, u čemu se izdvajaju koreografsko delo – „Dah kamena”, (koreograf i igračica), pozorišne predstave „Popodne jednog fauna” i „Kabare Emgranti” (igračica), „Prvi bal u Beogradu” (koreograf i igračica), kao i brojne koreografije za predstave za decu pozorišta Maximus Art.

Igra za najmlađe-kreativni ples (3-6 god.)

Časovi su koncipirani na muziku koja je najmlađima draga,uz koju se radi na razvijanju njihovog poimanja osnovnih koncepata plesa, pre svega prostora i odnosa u prostoru, zatim ritma i različitih načina kretanja kroz prostor, pri čemu i sama deca učestvuju u izboru igara i imitacija, dok na kraju imaju priliku da predstave i odigraju svoju igru i dobiju aplauz.

Balet i savremena igra za mlade i odrasle

Časovi se sastoje od osnovnih baletskih vežbi,
sa naglaskom na pravilnoj postavci tela i od
različitih kombinacija pokreta u prostoru
po principu „minimalnog napora za maksimalni
efekat” uz razvijanje koordinacije i osećaja
poda i prostora, slobode pokreta, ali pre svega
uživanja u igri.

Balet za decu (6-15 god.)

Časovi se sastoje od osnovnih baletskih vežbi,
prema određenom redosledu, od zagrevanja
do najkomplikovanijih pokreta i figura u
zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja.
Naglasak je na anatomski pravilnom izvođenju
vežbi, povezivanju pokreta i uživanju u igri.

Radionica za pedagoge

Časovi se sastoje od praktičnih vežbi koje vode
razumevanju i učenju anatomije ljudskog tela,
predavanja o konceptu „mozak igra” kroz
praktične vežbe koje dovode do aktiviranja
i razvijanja inteligencije, mišljenja i pamćenja,
kako kod dece tako i kod odraslih, kao i
drugih predavanja iz oblasti igre uopšte,
kako teorijskih tako i praktičnih,
koje pedagozi mogu da koriste u svom radu
sa decom.

Maximus Dance

Maximus dance je ogranak pozorišta Maximus art, posvećen igri i pedagogiji u igri, nastao kao posledica dugogodišnjeg bavljenja igrom sa jedne strane i prakse pozorišta za decu sa druge, a u vođstvu plesnog pedagoga Ane Aleksić.

Maximus dance pruža i organizuje časove, tečajeve i radionice iz oblasti osnova baleta i savremene igre za različite uzraste, od najmlađih do najstarijih, uz organizaciju godišnjih koncerata i predstavljanja, kao i učešće na festivalima. Takođe, pruža usluge pravljenja koreografija i plesnih prestava za različite prilike, od umetničkih do komercijalnih.

Naš cilj je, pre svega, širenje ljubavi prema igri, čineći je dostupnom svima i pružanje kako deci tako i odraslima mogućnosti da se bave igrom i uživaju u njoj.

Organizujemo držanje časova, tečajeva i radionica u vašem prostoru, školi ili vrtiću.

Savremena igra za decu (6-15 god.)

Časovi se sastoje od vežbi koje su bazirane na
baletskim vežbama, ali se u njih uvršćuju
koncepti savremene igre u vidu razvnovrsnosti
u izboru pokreta, slobode pokreta, zatim odnosa
tela prema prostoru, podu i energiji, kao i u vidu
istraživanja pokreta i načina samoizražavanja
kroz pokret.
Naglasak je, takođe, sa jedne strane na pravilnoj
postavci tela, a sa druge na uživanju u igri.

Tel. 068 5141994