PLESNE RADIONICE ZA DECU I ODRASLE

Ana Aleksić

Plesni pedagog

Od 2014. godine je član američke Nacionalne organizacije za obrazovanje u igri (NDEO), pri kojoj ima završene kurseve iz anatomije, istorije igre, pedagogije u igri, kreativnog plesa u detinjstvu, kao i druge kurseve iz oblasti igre i pedagogije u igri. Ima dugogodišnje iskustvo u davanju časova osnova baleta i časova savremene igre deci, mladima i odraslima. U okviru pozorišta Maximus art održala je brojne radionice, od kojih se mogu izdvojiti: „Telo Prostor Vreme” i „Od tela do lika”, kao i „Kreativni ples u ranom detinjstvu” u beogradskim vrtićima. Ima umetničko iskustvo u oblasti igre, u čemu se izdvajaju koreografsko delo – „Dah kamena”, (koreograf i igračica), pozorišne predstave „Popodne jednog fauna” i „Kabare Emgranti” (igračica), „Prvi bal u Beogradu” (koreograf i igračica), kao i brojne koreografije za predstave za decu pozorišta Maximus Art.

RADIONICA - PRAVILNO DRŽANJE ZA RODITELJE I DECU

Radionica je osmišljena tako da u njoj učestvuju i deca i roditelji, kao zajednička porodična aktivnost. Roditelji i deca će kroz zabavu imati priliku da rade na pravilnom držanju. Fokus je na upoznavanju i dece i roditelja sa principima, konkretnim vežbama i praksama koje mogu poboljšati držanje.

Individualnu pažnju će dobiti svako dete i svaki roditelj.

Roditelji će naučiti da prate držanje tela svog deteta, zatim na šta tačno treba da obrate pažnju u njegovom razvoju, kao i koje vežbe vode pravilnom držanju kojih delova tela.

Svaki roditelj će naučiti o svom telu i telu svog deteta.

Radionica omogućava roditeljima istovremeni rad na sebi, fizičke vežbe, druženje sa detetom i ostalim učesnicima.

 

Radionica je napravljena u saradnji Udruženja UC Zemoon i Pozorišta za decu Maximus Art.

Pedagog: Ana Aleksić

Trajanje: 60 minuta, dva puta nedeljno.

RADIONICA - BALET ZA ODRASLE - POČETNI NIVO
NAPREDNI NIVO

Čas se sastoji od osnovnih baletskih vežbi, prema tradicionalnom i tačno određenom redosledu, od zagrevanja za štapom, do složenijih pokreta i figura  na sredini sale, u zavisnosti od nivoa znanja.

Časovi se organizuju u dve grupe i biće prilagođeni učesnicima :

  1. Početni nivo, koji je namenjen svima (mladima i odraslima) koji su zainteresovani. Pedagog: Marina Đurić
  1. Napredni nivo, koji je namenjen mladima i odraslima koji imaju pređašnje iskustvo u učenju baleta.

Pedagog: Ana Aleksić

Pored osnovnih vežbi, svaka grupa će imati jednu ili više kratkih koreografija, koje će se raditi na kraju svakog časa, a radi učenja povezivanja pokreta, razvijanja odnosa pokreta i muzike i kako bi svi učesnici imali priliku da stvarno igraju.

Naglasak je na anatomski pravilnom izvođenju vežbi, pravilnom držanju, povezivanju pokreta i uživanju u igri.

Dobrodišli su svi koji žele da igraju.

Trajanje: 90 minuta, dva puta nedeljno.

RADIONICA – KREATIVNI POKRET ZA SENIORE (60+)

Prilika za seniore da se kreću, rade vežbe koje su primerene njihovom životnom dobu, zatim prilika da uživaju u igri, kreativnom pokretu i muzici. Čas se sastoji od blagih vežbi zagrevanja svih zglobova, zatim vežbi koje angažuju celo telo, te postepeno prerastaju u igru. Izbor muzike je prilagođen seniorima, zabavan i vedar. Ova radionica je prilika za seniore da kroz zabavu i druženje jačaju svoje telo i uživaju u igri. Igra nas čini srećnima i podmlađuje nas. Koliko god da imate godina, bez obzira da li ste muško ili žensko, dobrodišli ste.

Pedagog: Ana Aleksić
Trajanje: 50 minuta, dva puta nedeljno.

Dragi naši,

U saradnji udruženja Umetnički centar “Zemoon” i pozorišta za decu Maximus Art, organizovali smo za vas letnje radionice:

RADIONICA –  PRAVILNO DRŽANJE  –  ZA RODITELJE I DECU

RADIONICA – KREATIVNI PLES ZA RODITELJE I DECU

PLESNA RADIONICA ZA DECU

BALET ZA ODRASLE    –    POČETNI NIVO / NAPREDNI NIVO

SAVREMENI PLES ZA ODRASLE

TRADICIONALNI PLES

MIX DANCE ZA ODRASLE

KREATIVNI POKRET ZA SENIORE (60+)

Detaljni opisi svih radionica su u nastavku.

Radionice će se održati u prostoru Umetničkog centra “Zemoon”, u Zemunu, na adresi Tošin bunar broj 2.

Prijave možete poslati na: uczemoon@gmail.com , kao i putem facebooka.

INFO: Tel. 064 51 222 92  / 063 16 223 63

Prijave na radionice traju do 25.06.2020.

Grupe će biti formirane u skladu sa vašim prijavama, nakon čega će se napraviti tačan raspored časova za svaku radionicu.

Dođite da igramo zajedno!

RADIONICA – KREATIVNI PLES ZA RODITELJE I DECU

Radionica je osmišljena tako da u njoj učestvuju i deca i roditelji, kao zajednička porodična aktivnost. Kroz igru, zabavu i kreativni pokret, i deca i roditelji će se fizički angažovati, zabavljati i družiti.

Radionica se sastoji od vežbi zagrevanja koje prerastaju u igru i kreativni pokret, a rezultat je plesna koreografija u kojoj bi učestvovali svi. Pokreti su jednostavni i zabavni.

Radionica predstavlja priliku za kreativnost, zabavu i zdravo i kanalisano trošenje dečje energije. Dobrodošli su svi.

Radionica je napravljena u saradnji Udruženja UC Zemoon i Pozorišta za decu Maximus Art.

Pedagozi : Ana Aleksić (Pozorište za decu Maximus Art ) i Marina Đurić (UC Zemoon)

Trajanje : 60 minuta, dva puta nedeljno.

RADIONICA – SAVREMENI PLES ZA ODRASLE

Cilj je pružanje prilike svim učesnicima da nauče koncepte savremenog plesa i da igraju. Časovi se sastoje od vežbi koje imaju osnovu u baletskim vežbama, s tim da se u iste uvršćuju koncepti savremene igre u vidu razvnovrsnosti u izboru pokreta, slobodi pokreta, odnosa prema prostoru, energiji i drugim elementima igre. Naglasak je sa jedne strane na pravilnoj postavci tela, a sa druge na uživanju i igri. Dobrodišli su svi koji žele da igraju.

Pedagog : Ana Aleksić

Trajanje : 90 minuta, dva puta nedeljno.

LOKACIJA